Information

Sådan underviser vi
 

Klubbens formål

I Hobro Svømmeklub er vores formål at lære så mange børn og voksne som muligt at svømme og inddrage flest muligt i foreningsfællesskabet.

Læring igennem leg

Det er sjovt at lege, og det skal være sjovt at gå til svømning. Derfor er leg en stor del af vores undervisning. Samtidigt er svømmeundervisning og læring vores alt overskyggende formål, hvilket gør at begrebet formålsleg er afgørende for os. Vores instruktører er 
altid meget bevidst om at vælge sjove øvelser og lege, som svømmerne får et bestemt udbytte af. Vores undervisning tager udgangspunkt i de fire grundfærdigheder der er en forudsætning for at lære at svømme; vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift. Det kan se ud som om, at vi kun leger med børnene, men formålet er at lege grundfærdighederne ind i børnene. Men det tager tid før færdighederne ligger på rygraden og kræver stor variation fra instruktørens side, for at det ikke skal blive kedeligt. Men når først svømmerne har tillært færdighederne, er det meget nemmere at lære dem de fire stilarter; crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly.

Bælter og vinger i undervisningen

Det er vores holdning, at man skal tilegne sig naturlige, kropslige erfaringer i vand. Derfor bruger vi som udgangspunkt ikke fastsiddende hjælpemidler som bælter og vinger i undervisningen. Vi benytter flydemidler som plader, bolde eller Aquaorme, som svømmerne selv skal lære at holde fast på, samt forstå hvordan de kan give opdrift.

Instruktører i vandet 

En forudsætning for at blive en dygtig svømmer kræver tryghed og glæde ved vand, samt en hyppig og god individuel feedback. Derfor er der som regel altid en eller to instruktørassistenter i vandet på vores yngste børnehold, som kan være tæt på børnene og hjælpe dem med de forskellige øvelser og lege. Jo flere instruktører og instruktørassistenter der er i vandet jo bedre. Af hensyn til sikkerheden kan alle instruktører ikke være i vandet på samme tid.