Ledende måldommer og ledende tidstager

Kursus: Ledende måldommer og ledende tidtager

Formål: At uddanne ledende tidtagere og ledende måldommere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet afholdes.

Indhold:

• Tidtagning generelt.
• Ledende tidtagers opgaver.
• Nåle- og rekordbestemmelser.
• Automatisk tidtagning.
• Gruppeopgaver.
• Ledende måldommers opgaver.
• Løbsregler.
• Prøve (skriftlig opgavebesvarelse).

Varighed: 5 timer

Forudsætninger: Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået Modul 1 (Tidtagning) og Modul 2 (Mål-, bane-, og vendedommer).