Stævnesekretær

Kursus: Stævnesekretær

Formål: At uddanne stævnesekretærer, således at afviklingen af svømmestævner, for så vidt angår sekretærfunktionerne, foregår hurtigt, ensartet og korrekt.

At kursisterne bliver udrustet til at håndtere et stævne med afmeldinger, flytninger og indtastning af tider på EDB.

Resultatformidling.

Indhold:

• Stævnesekretærens opgaver.
• Før stævne: Indbydelse og propositioner m.v.
• Under stævne: Behandling af opnåede tider, manuelle eller eltider, nåle og rekorder samt pointtabel.
• Efter stævne: Resultatliste
• Brugen af IT (WINGRODAN).
• Gruppeopgaver.

Varighed: 7 timer

Forudsætninger: Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået Modul 1 (Tidtagning) og Modul 2 (Mål-, bane-, og vendedommer).