Om klubben

Bilag for godtgørelse, udlæg og bestyrelsesarbejde
 

Hej Udvalg og bestyrelsesmedlemmer

Nedenfor findes bilag som bedes udfyldt ved udlæg og godtgørelse samt bestyrelsesarbejde og derefter gives til kassereren.

HS – Godtgørelse udvalg-bestyrelse

HS – Udlæg