Personoplysninger

Personoplysninger i Hobro Svømmeklub

 

 

Vi anvender følgende systemer:  

Conventus, Dataløn

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?  

På hjemmeside

 

Persondata som registreres :    Navn, adresse, telefon, mobil og e-mail.

Persondatatyper som findes i systemet :  CPR-nummer ifm. lønudbetaling. Oplysninger om strafbare forhold Børneattester

Med hvilket formål behandles oplysningerne:  Formålet på de indsamler personoplysninger i foreningen er i forhold  til løn og ansættelse

Hvem har adgang til oplysningerne: Klubchef og administrativ medarbejder

Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier): Se retningslinjer i foreningsvejledningen

Sker der videregivelse af data fra systemet – hvis ja til hvem: Skat

Andet relevant:  Der er krav fra kommunen om at alle medlemmer registreres med min. navn, adresse og fødselsdato, og at dette opbevares i 2 år. Alle oplysninger slettes automatisk efter 2 år.

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik (bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).