Persondatapolitik

Persondatapolitik for Hobro Svømmeklub.

 

Hobro Svømmeklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Hobro Svømmeklub, og de services der tilbydes. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Hobro Svømmeklubs behandling af dine personoplysninger. Hobro Svømmeklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

1Hvornår indsamler og anvender Hobro Svømmeklub dine personoplysninger

Hobro Svømmeklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Hobro Svømmeklub, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Hobro Svømmeklub eller ønsker at gøre brug af Hobro Svømmeklub indsamles en række oplysninger om dig for, at kunne administrere dit medlemskab samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Hobro Svømmeklub.


2Hvornår videregiver Hobro svømmeklub dine personoplysninger

 Hobro svømmeklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. leverandører Hobro Svømmeklub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Hobro Svømmeklub for eksempel leverandører af services, tjenester og support
  • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Hobro Svømmeklub eller
  • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Hobro Svømmeklub.

3Hvordan beskytter Hobro Svømmeklub dine personoplysninger

Hobro Svømmeklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Hobro Svømmeklub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Hobro Svømmeklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Hobro Svømmeklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Hobro Svømmeklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til http://hobro-svom.dk/ eller telefonnummer 28693537.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Hobro Svømmeklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Hobro Svømmeklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Hobro Svømmeklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Hobro Svømmeklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger slettes.

 

5Hvor længe opbevarer Hobro Svømmeklub dine personoplysninger – løbende sletnings forpligtigelse

Hos Hobro Svømmeklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Hobro Svømmeklub, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen og kommunens krav.

 

6Hvad sker der, når Hobro Svømmeklub ændre denne persondatapolitik

Hobro Svømmeklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Hobro Svømmeklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Hobro Svømmeklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Hobro Svømmeklub på klubchef@hobrosvom.dk

7Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Hobro Svømmeklub, Finlandsvej 7, 9500 Hobro, www.hobro-svom.dk telefon: 28693537